Vprašajte nas Prva stran

Elektroenergetika

Primarna in sekundarna oprema za transformatorske postaje in distribucijsko in prenosno omrežje elektroenergetsko omrežje

Zaradi kopleksnosti elektroenergetskega sistema (EES) in tesne povezanosti njegovih delov ter nujnosti vzdrževanja ravnovesja med porabo in proizvodnjo predstavlja upravljanje EES zahtevno nalogo. Zato so v veliko pomoč sistemi lokalnega in daljinskega vodenja ter zaščite posameznih objektov EES, od velikih elektrarn do transformatorskih in razdelilnih postaj in srednje napetostnega (SN) omrežja na drugi strani.

V podjetju Metronik Energija smo pravi partner za področje avtomatizacije in izgradnje elektroenergetskega omrežja, saj ponujamo odlično kombinacijo znanj iz energetike, zaščite in visokonapetostne tehnike na eni ter procesne avtomatizacije in IT na drugi strani. Med drugim uporabljamo releje in RTU opremo podjetja ROCON (www.roconbg.com), ki jo kombiniramo s sistemi SCADA zgrajenimi na eni najbolj razširjenih platform na svetu, iFix podjetja GE. Tako lahko ponudimo cenovno ugodne rešitve, ki jih zaradi prilagodljivosti priredimo vsaki situaciji in rešimo svojim kupcem še tako zapletene težave.

Seveda lahko s svojimi partnerji dobavimo, namestimo in spustimo v pogon tudi primarno opremo in tako zaokrožimo ponudbo na celoto, kjer se uporabljajo najnovejše tehnične rešitve. Na podričju SN stikalne tehnike sodelujemo s podjetjem Ormazabal (www.ormazabal.com)

Elektroenergetika

Izgradnja objektov OVE ter njihova avtomatizacija, vodenje in zaščita

Obnovljivi Viri Energije (OVE) so pomembno gonilo razvoja energetike, vendar pa prihaja čas, ko se bodo morali dokazati brez subvencij. Zato je zelo pomembno, kako se izgradnja objektov OVE zastavi in kako se takšni objekti opremijo. Pogosto se naprimer srečujemo z rešitvami sistemov vodenja, avtomatizacije in nadzora, ki daleč presegajo namen in potrebe in tako pripomorejo k nekonkurenčnosti objektov. To velja tudi za druge komponente. Zato svojim kupcem ponujamo optimirane rešitve na tem področju od same izbire tehnologije skozi ustrezne študije in elaborate do izbire in dobave opreme in avtomatizacije.

Metronik Energija nudi celovite rešitve za avtomatizacijo in daljinski nadzor malih in srednjih hidroelektrarn, kakor tudi nizkonapetostno in srednjenapetostno električno opremo za hidroelektrarne ter sistem zaščit. Sisteme nudimo tako za otočne hidroelektrarne kot tudi za elektrarne, ki so povezane na distribucijsko omrežje.

Elektroenergetika

Učinkovita raba energije in upravljanje porabe (Demand Side Management)

Elektroenergetski sistem (EES) mora biti dimenzioniran na maksimalne obremenitve. Zato je optimalno izkoriščen, kadar je obremenitev približno konstantna preko celega dneva oziroma leta. Na ta način se zniža stroške EES. Ker je trg električne energije odprt uporaba takšnih sistemov že zdaj omogoča odjemalcem, da z dobavitelji energije oblikujejo nove nestandardne in cenejše produkte, kar zniža stroške za električno energijo. Sistemi so fizično navadno realizirani z opremo za industrijsko avtomatizacijo, za manjše odjemalce z nižjimi stroški energije pa lahko ponudimo tudi manjše namenske krmilnike.

Seveda pa lahko svojim kupcem ponudimo tudi pomoč pri znižanju porabe energije, predvsem električne.

Elektroenergetika

  • Združujemo znanja in izkušnje industrijske avtomatizacije, IT tehnologij in elektroenergetike,
  • S partnerji zagotavljamo rešitve po meri in potrebah kupca,
  • Sodelujemo z največjim proizvajalcem predfabriciranih transformatorskih postaj na svetu,
  • Za kupce razvijemo nove zaščitne sheme na osnovi sodobnih komunikacijskih tehnologij.

Partnerji: ROCON (www.roconbg.com), Ormazabal (www.ormazabal.com)

 


 

Kontakt

 

dr. Jurij Curk
Direktor oddelka
jurij.curk([at])metronik.si
01/514-08-31
041-776-603

 

 

NOVICE

Datum: 26.10.2018

V Metroniku smo ponosni, da smo kot poslovni partner Krke pri izgradnji tovarne Notol 2 aktivno sodelovali s svojimi rešitvami za avtomatizacijo in digitalizacijo in na ta način prispevali k visoki tehnološki naprednosti te tovarne.

Preberi več

ZAKAJ BI NAM ZAUPALI

Ker smo v 25 letih uspešno izvedli več kot 1000 projektov avtomatizacije in proizvodne informatike.

Ker v projektnih ekipah Metronika deluje več kot 70 inženirjev specializiranih za avtomatiko in informatiko.

Ker smo doslej pomagali znižati stroške in povečati dodano vrednost mnogim uglednim podjetjem.