Vprašajte nas Prva stran

Farmacevtska industrija

Avtomatizacija podpornih sistemov

Avtomatizacija klimatizacije in prezračevanja (HVAC) - sistemi BMS, rešitve za nadzor nad čistimi prostori (oziroma t.i. AMS rešitve), rešitve za pripravo in razvod medijev (topla in hladna voda, purificirana in demineralizirana voda, itd.), rešitve za nadzor nad porabo energije.

Vse Metronikove rešitve sledijo priporočilom GMP oziroma GEP in so izvedene v skladu z GAMP 5, po potrebi pa omogočajo skladnost z 21 CFR Part 11. Metronikove rešitve so zaradi uporabe izključno industrijskih gradnikov avtomatizacije (iFix SCADA, GE Intelligent Platforms ali OPTO 22 PLC) zelo zanesljive, odprte in fleksibilne, odlikuje pa jih tudi visoka funkcionalnost.

Več o rešitvah za avtomatizacijo podpornih sistemov.

Farmacevtska industrija

Rešitve za vodenje procesov

Rešitve za vodenje tehnoloških procesov na segmentu proizvodnje učinkovin (API), proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov, proizvodnje trdnih in tekočih farmacevtskih izdelkov ter rešitve za vodenje različnih tehnoloških korakov v procesu sterilne in nesterilne proizvodnje.

Šaržno usmerjenih procesov, ki jih vodimo preko kompleksnih receptur, pri čem je potrebno doseči kompromis med visoko stopnjo avtomatizacije in fleksibilnostjo procesa, se Metronik loteva z uporabo namenskih orodij za šaržno vodenje (Proficy Batch Execution), ki nudijo podporo razvoju receptur in izvajanju procesa v skladu s standardom S88. Za manj kompleksne sisteme recepturnega vodenja ima Metronik razvita lastna orodja, ki prav tako omogočajo kreiranje in izvajanje receptur v skladu s standardom S88. Vse Metrokove rešitve odlikuje visoka funkcionalnost in zanesljivost.

Upoštevanje farmacevtskih regulativ je na segmentu rešitev za vodenje procesov ključno, zato Metronikove rešitve sledijo priporočilom GMP in so izvedene v skladu z GAMP5, praviloma pa tudi omogočajo skladnost s 21 CFR Part 11 in EU Annex 11.

Več o rešitvah za vodenje procesov.

Farmacevtska industrija

Informacijske rešitve za podporo proizvodnji

Informacijsko podporo proizvodnji izvajamo s pomočjo MES (angl. Manufacturing Execution System) rešitve MePIS-LS (Life Science), ki vsebuje naslednje funkcionalnosti:

 • kreiranje t.i. master receptur (MBR),
 • izvajanje receptur in vodenje proizvodnje v skladu z delovnim tokom (angl. Workflow),
 • obvladovanje materialnega toka,
 • kreiranje elektronskih zapisov o proizvodnji (EBR),
 • obvladovanje skladišč,
 • vključevanje procesnih parametrov v sistem sledljivosti in EBR zapise,
 • unikatno označevanje (serializacija in agregacija) – Anticounterfeiting in
 • nadzor nad ključnimi kazalniki proizvodnje preko celovitega proizvodnega portala.

MePIS-LS sledi priporočilom GMP in ga je možno uvajati segmentno (v izbranih proizvodnih otokih) ali horizontalno, čez celotno proizvodnjo. Pomemben člen v Metronikovem naboru je tudi rešitev za obvladovanje učinkovitosti (OEE), ki bistveno pripomore k zmanjševanju zastojev in večji izkoriščenosti opreme. Pomembna lastnost Metronikove rešitve na segmentu merjenja učinkovitosti je izkoriščanje realnih podatkov iz proizvodnih naprav in močna analitika za podporo odločanju, do katere lahko uporabniki dostopajo preko proizvodnega portala. Najnovejši modul v sistemu MePIS predstavlja rešitev za serilizacijo in unikatno označevanje proizvodov za potrebe preprečevanja proizvodnje in distribucije neoriginalnih zdravil (Anticounterfeiting).

Več o rešitvah za podporo proizvodnji in analitičnih rešitvah

Več o programu MePIS

Farmacevtska industrija

DODANA VREDNOST ZA FARMACEVTSKA PODJETJA:

 • Večja zanesljivost proizvodnih procesov
 • Zanesljiva oskrba z energijo in mediji
 • Večja ponovljivost in učinkovitost procesov
 • Skladnost z dobro proizvodno prakso (GMP)
 • Avtomatično izvajanje procesov po recepturah
 • Brezpapirna proizvodnja in elektronska navodila za delo
 • Učinkovita izraba proizvodnih virov
 • Manjše število zastojev
 • Optimalna raba energije in nižji stroški
 • Uporaba farmacevtskih standardov in priporočil (GAMP 5, 21 CFR Part 11)
 • Validacija sistemov

NAŠI PARTNERJI

Metronikove rešitve uporabljajo v vseh večjih farmacevtskih podjetjih v Sloveniji in regiji: Krka, Lek-Sandoz, Hemofarm-Stada, Pliva-Teva, Jadran-Galenski Laboratorij, Belupo, Zdravlje-Actavis, Bosnalijek, Pharmaswiss, Pharma nova.

Več o referencah

NOVICE

Datum: 26.10.2018

V Metroniku smo ponosni, da smo kot poslovni partner Krke pri izgradnji tovarne Notol 2 aktivno sodelovali s svojimi rešitvami za avtomatizacijo in digitalizacijo in na ta način prispevali k visoki tehnološki naprednosti te tovarne.

Preberi več

ZAKAJ BI NAM ZAUPALI

Ker smo v 25 letih uspešno izvedli več kot 1000 projektov avtomatizacije in proizvodne informatike.

Ker v projektnih ekipah Metronika deluje več kot 70 inženirjev specializiranih za avtomatiko in informatiko.

Ker smo doslej pomagali znižati stroške in povečati dodano vrednost mnogim uglednim podjetjem.