Vprašajte nas Prva stran

Fotovoltaika

Preventivno vzdrževanje sončnih elektrarn

Sončna elektrarna je izpostavljena nepredvidenim vremenskim in mehanskim vplivom, spremembam na distribucijskem omrežju in jo je tako kot vsako napravo potrebno redno vzdrževati. Čeprav sončne elektrarne potrebujejo le minimalno vzdrževanje, je preventivno vzdrževanje sončnih elektrarn za optimalno dolgotrajno delovanje nujno potrebno. Sem spadajo: redni pregledi vseh komponent elektrarne, pregled električnih napeljav in izvajanje meritev ter čiščenje modulov.

Redno vzdrževanje

Vzdrževanje sončnih elektrarn zajema redne preglede vseh komponent elektrarne. Redni pregledi so potrebni vsaj enkrat letno. Pregledajo se: sončni moduli, električni tokokrog, prenapetostna zaščita, razsmerniki, nosilna podkonstrukcija, električni števec, priključek na omrežje, strelovod. Pri modulih se pregleda obarvanost stekla, preveri se ali je vlaga vdrla med steklo in celice, morebitni raztegi okvirov ter možne razpoke v steklu. Pri podkonstrukciji se pregledajo raztezni spoji konstrukcije, vpetost modulov in nasplošno celoten pregled podkonstrukcije. Preverijo se tudi razsmerniki, predvsem ali je zračenje nemoteno. Prav tako se pri razsmernikih preveri izrabljenost kontaktov, ki se po potrebi tudi zamenjajo. Pri razsmernikih je pomembno preveriti tudi vodotesnost in prenapetostno zaščito. Pri strelovodu se preverijo vsi spoji strelovoda.

Pregled električnih napeljav

Pri pregledu električnih napeljav se pregledajo predvsem kabli, ki so na izpostavljenih mestih. Pregledati je potrebno ali ni prišlo do poškodb na kablih, ki bi jih lahko povzročili vremenski vplivi ali bi do poškodb prišlo zaradi mehanskih vzrokov.

Izvajanje meritev

Meritve za vsako sončno elektrarno se izvajajo v predpisanem času. Izvajajo se meritve električne inštalacije, strelovoda in zaščit na ločilnem mestu.

Čiščenje modulov

S časom se na modulih sončne elektrarne nabere razna umazanija, kot je industrijski prah, smog , cvetni prah in podobno. Zato je za optimalno delovanje sončnih elektrarn je potrebno občasno čiščenje modulov . Čiščenje lahko opravlja le usposobljena oseba z namenskimi čistilil, saj je lahko zaradi morebitnih poškodb modulov ali električne napeljave tako delo nevarno. Izostanek čiščenja lahko povzroči od 5% do 20% zmanjšanje učinkovitosti sončne elektrarne.

Fotovoltaika

Ekipa podjetja Metronik ima izkušnje pri gradnji več kot 20 sončnih elektrarn. Pri načrtovanju in izvedbi sledimo najvišjim standardom in kvaliteti. V nadaljevanju so prikazane naše najvidnejše reference.

Sončna elektrarna SE Terme Čatež (1,2 MW)

SE Salus (325 kW)

Sončna elektrarna je postavljena na različnih objektih v termalni rivieri Terme Čatež. Moč sončne elektrarne znaša1,2 MW.

Elektrarno sestavlja:

 • 3617 * polikristalnih modulov proizvajalca Canadian Solar tip CS6P 235W
 • 1458 * polikristalnih modulov proizvajalca Canadian Solar tip CS6P 240W
 • razsmerniki Kaco Powador 18,0TL3, Powador 14,0TL3, Powador 12,0TL3 in 10,0TL3

Sončna elektrarna SE Salus (325 kW)

SE Salus (325 kW)

Sončna elektrarna je postavljena na strehi poslovno-skladiščno-logističnega centra Salus na Litostrojski cesti v Ljubljani. Skupna nazivna moč sončne elektrarne znaša 325 kW.

Elektrarno sestavlja:

 • 1383 * polikristalnih modulov proizvajalca Canadian Solar tip CS6P 235W
 • razsmerniki Powador 14,0TL3 in Powador 10,0TL3 nemškega proizvajalca Kaco

Sončna elektrarna SE Letališka (315 kW)

SE Letaliska (315 kW)

Sončna elektrarna SE Letališka se nahaja na Letališki cesti v Ljubljani, njena nazivna moč pa je 315kW.

Elektrarno sestavlja:

 • 1341 * polikristalnih modulov proizvajalca Canadian Solar tip CS6P 235W
 • razsmerniki Kaco Powador 14,0TL3

Sončna elektrana SE Bevc (50 kW)

SE Bevc (50 kW)

Sončna elektrarna je postavljena na strehi kmetijskega objekta in pomožnega objekta v Mirni Peči.
Skupna nazivna moč je 50 kW.

Elektrarno sestavlja:

 • 204 * polikristalnih modulov proizvajalca Canadian Solar tip CS6P 245W
 • razsmerniki Sunny Tripower 17000TL nemškega proizvajalca SMA

Fotovoltaika

Omrežne sončne elektrarne

Kot že samo ime pove so omrežne sončne elektrarne priključene na elektro distribucijsko omrežje in vanj oddajajo proizvedeno električno energijo. Tovrstne elektrarne ne morejo delovati, če niso priključene na omrežje in vam ne zagotavljajo neodvisnega električnega vira. Intenziven razvoj fotovoltaike, ki smo mu priča v Sloveniji se nanaša prav na omrežne sončne elektrarne, ki soupravičene tudi do podpore (subvencije) in zato jih lahko obravnavano kot naložbe z ekološkim značajem.

Ključne komponente omrežne sončne elektrarne so:

 • Fotonapetostni moduli
 • Nosilna podkonstrukcija
 • Enosmerni električni tokokrog z nadtokovno in prenapetostno zaščito
 • Razsmernik
 • Izmenični tokokrog
 • Priključno-merilno mesto (električni števec)
 • Nadzorni sistem
 • Priključek na javno omrežje
 • Strelovod

Fotonapetostni moduli

Ključni gradnik fotonapetostnih modulov so fotonapetostne celice, ki s pomočjo fotoefekta proizvajajo enosmerno napetost in tok. Celice so v večini primerov izdelane iz kristalnega silicija, ki je lahko polikristalni ali monokristalni. Razlika med njimi je v orientiranosti silicijevih kristalov. V vzponu so še druge tehnologije modulov, kot so različni tankoplastni fotonapetostni moduli. Moč fotonapetostnih modulov se podaja pri standardnih testnih pogojih (t.i. STC) 1000W/m2, 25°C, faktor zračne mase 1,5. Ključni podatki so nazivna moč modula izražena v W, tip in število celic, izkoristek modula, tokovno-napetostno karakteristika, koeficienti temperaturne odvisnosti in podobno.

Razsmernik

Razsmernik je naprava, ki pretvarja enosmerno napetost, ki jo proizvede fotonapetostni modul, v izmenično napetost. To naredi s pomočjo elektronskih stikal (MOSFET, IGBT), ki izmenično preklapljajo med pozitivnim in negativnim polom, ter tako proizvedejo izmenično napetost. Ključni podatek razsmernika je njegov izkoristek pri pretvorbi električne energije, ki mora biti čim višji. Pri sodobnih razsmernikih znaša ta vrednost več kot 97%.
Razsmernik deluje popolnoma samostojno. Ko je sončnega obsevanja dovolj za paralelno obratovanje z omrežjem, kontrolna enota sproži sinhronizacijo z omrežjem in pošilja vanj energijo. Razsmernik med obratovanjem stalno sledi točki največje moči sončnega modula. V mraku, ko ne dobi več dovolj moči iz sončnega modula, se razsmernik samodejno izklopi iz omrežja, ugasne in ne porablja energije za lastno delovanje. Ob polni obremenitvi, ko obstaja nevarnost pregrevanja, si razsmernik sam zmanjša izhodno moč in tako prepreči okvaro.

Fotovoltaika

Sončne elektrarne na ključ

Najpogostejša in za investitorja najhitrejša ter najenostavnejša je izgradnja sončne elektrarne ključ. Podjetje Metronik vam v sklopu izgradnje sončne elektrarne na ključ ponuja naslednje storitve:

 • Ogled lokacije in izmere objeta oz. zemljišča
 • Svetovanje stranki o najprimernejši rešitvi
 • Izpeljava vseh postopkov za pridobitev potrebnih soglasij
 • Nepovratna sredstva
 • Izdelava projektne dokumentacije
 • Dobava opreme in montaža
 • Sklenitev pogodb o priključitvi in o dostopu do omrežja
 • Priklop na omrežje in prevzem merilnega mesta
 • Pridobitev deklaracije za proizvodno napravo iz obnovljivih virov
 • Pridobitev podpore in sklenitev pogodbe o prodaji el. energije

Cena sončne elektrarne je ključen parameter donosnosti investicije. Na ceno sončne elektrarne vplivajo različni dejavniki.

 

 

Kontakt

 

Milan Žuža, dipl.ing.el
Vodja projektov
milan.zuza([at])metronik.si
01/514-08-62
051-395-310

 

 

NOVICE

Datum: 26.10.2018

V Metroniku smo ponosni, da smo kot poslovni partner Krke pri izgradnji tovarne Notol 2 aktivno sodelovali s svojimi rešitvami za avtomatizacijo in digitalizacijo in na ta način prispevali k visoki tehnološki naprednosti te tovarne.

Preberi več

ZAKAJ BI NAM ZAUPALI

Ker smo v 25 letih uspešno izvedli več kot 1000 projektov avtomatizacije in proizvodne informatike.

Ker v projektnih ekipah Metronika deluje več kot 70 inženirjev specializiranih za avtomatiko in informatiko.

Ker smo doslej pomagali znižati stroške in povečati dodano vrednost mnogim uglednim podjetjem.