Vprašajte nas Prva stran

Infrastruktura

infoV infrastrukturnih objektih, kot so vodovodi, elektrarne, telekomunikacijski objekti, sistemi daljinskega ogrevanja se v nekaterih primerih srečujemo s problematiko avtomatizacije procesov, ki ne odstopa bistveno od avtomatizacije procesov v industriji.

 

sz-resitve

Velikokrat pa gre pri infrastrukturnih sistemih za potrebo po detaljnem nadzoru nad dogajanjem, kar vključuje tudi dobro diagnostiko napak in možnost hitrega ukrepanja. Čeprav so v osnovi rešitve sorodne nadzornim sistemom za industrijo, se pri infrasturnih objektih pojavljajo nekatere specifične zahteve, kot je na primer telemetrija, oziroma povezava z večimi dislociranimi objekti. Cilj tovrstne rešitve je čim bolj učinkovito v nadzorni center prenesti izbrane informacije, pri tem pa zagotoviti, da se informacije ne izgubijo tudi če povezava med centrom in lokalnimi postajami  za nekaj časa izpade.

Metronikova rešitev za nadzor in upravljanje distribuiranih objektov sodi med najboljše na trgu, saj jo odlikujejo:

  • Visoka funkcionalnost v centru in na ravni lokalnih postaj
  • Prisotnost vseh najpogosteje uporabljanih metod komunikacije
  • Fleksibilna arhitektura
  • Možnost redundančne arhitekture v centru in na ravni lokalnih postaj
  • Visoka zanesljivost in robustnost.

telekom-infrastrukturni-objekti

Tudi v infrastrukturnih objektih se ukvarjajo s problematiko obvladovanja porabe energije, ki je velikokrat povezana z razpršenostjo lokalnih objektov in potrebo po energetskem nadzoru in obvladovanju energetike posameznega objekta. V Metronikovi rešitvi MePIS E&E se vgrajene funkcije, ki uporabnikom omogočajo učinkovito analizo porabe energentov in podporo pri optimizaciji porabe le-teh.

MePIS E&E je modularni proizvodni informacijski sistem, ki ga odlikuje visoka funkcionalnost, prijazen uporabniški vmesnik, dobre analitične zmogljivosti. V MePIS E&E so integrirani inteligentni procesni historian in komponente vodilnega svetovnega proizvajalca za obvladovanje proizvodnih procesov GE Intelligent Platforms.

INFRASTRUKTURNI OBJEKTI, V KATERIH NASTOPAMO

Naše rešitve so uveljavljene v vodovodnih in kanalizacijskih objektih, toplarnah, sistemih daljinskega ogrevanja, elektrarnah, komunikacijskih sistemih ter sistemih upravljanja železniškega prometa.

NOVICE

Datum: 26.10.2018

V Metroniku smo ponosni, da smo kot poslovni partner Krke pri izgradnji tovarne Notol 2 aktivno sodelovali s svojimi rešitvami za avtomatizacijo in digitalizacijo in na ta način prispevali k visoki tehnološki naprednosti te tovarne.

Preberi več

ZAKAJ BI NAM ZAUPALI

Ker smo v 25 letih uspešno izvedli več kot 1000 projektov avtomatizacije in proizvodne informatike.

Ker v projektnih ekipah Metronika deluje več kot 70 inženirjev specializiranih za avtomatiko in informatiko.

Ker smo doslej pomagali znižati stroške in povečati dodano vrednost mnogim uglednim podjetjem.