Vprašajte nas Prva stran

Živilska industrija

Informacijske rešitve za podporo proizvodnji

Informacijsko podporo proizvodnji izvajamo s pomočjo MES (angl. Manufacturing Execution System) rešitve MePIS-Food, ki vsebuje naslednje funkcionalnosti:

 • materialno poslovanje v proizvodnji,
 • sledljivost,
 • upravljanje kakovosti,
 • obvladovanje učinkovitosti z implementacijo standardnih metrik za merjenje učinkovitosti (npr. OEE),
 • označevanje materialov v proizvodnji,
 • obvladovanje skladišč,
 • sprejem surovin in priprava odprem,
 • vključevanje procesnih parametrov v sistem sledljivosti in upravljanja kakovosti,
 • generiranje poročil in pregledov v skladu z zahtevami managementa ter standardov ISO 9001:2000, HACCP, IFS, BRC in ECO - BIO (EU direktiva 2092/91),
 • analiza (OLAP), PAT (angl. Process Analytical Technology).

Pomembna lastnost rešitve MePIS-Food je integracija s procesnimi sistemi in samodejno vključevanje procesnih in ambientalnih podatkov v sisteme sledljivosti. Rešitev za obvladovanje učinkovitosti (OEE), ki izkorišča realne podatke iz proizvodnih naprav, bistveno pripomore k zmanjševanju zastojev in večji izkoriščenosti opreme. Do ključnih proizvodnih kazalnikov in orodij za analizo in podporo odločanju lahko uporabniki dostopajo preko proizvodnega portala.

Več o programu MePIS

Živilska industrija

Avtomatizacija in računalniški nadzor energetskih in klimatskih sistemov v proizvodnih obratih in zgradbah

Metronikove rešitve zagotavljo avtomatizacijo in nadzor klimatskih in prezračevalnih naprav (HVAC) ter energetskih sistemov v proizvodnih obratih, hladilnicah in poslovnih zgradbah. Omogočajo učinkovito obvladovanje energetskih sistemov, ustrezne pogoje za delo in racionalno rabo energije. Zagotavljajo nadzor nad delovanjem naprav v realnem času, alarmiranje, diagnosticiranje napak ter arhiviranje procesnih podatkov. Proizvodnemu informacijskemu sistemu lahko samodejno posredujejo ključne podatke za sistem sledljivosti.

Visoka zanesljivost sistema je zagotovljena z uporabo industrijske opreme za avtomatiko svetovno priznanih proizvajalcev GE Intelligent Platforms in Honeywell ter z uporabo preizkušenih algoritmov za energetske sisteme.

Več o rešitvah za avtomatizacijo podpornih procesov.

Živilska industrija

Avtomatizacija in informatizacija mešalnic krmil

Za področje mešalnic krmil Metronik nudi tehnološko sodobno rešitev za avtomatizacijo in informatizacijo. Poleg vodenja in računalniškega nadzora procesov proizvodnje premiksov in krmil (procesov doziranja, mešanja, peletiranja in transporta sipkih materialov) je v Metronikov sistem vključena tudi informacijska podpora za upravljanje mešalnic.

Metronikov sistem je izveden na industrijskih krmilnikih in programski opremi Proficy SCADA iFIX proizvajalca GE Intelligent Platforms. Skladen je tudi s pravilnikom o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu (uradni list RS, št. 80/2006) ter EU regulativo 178/2002.

Živilska industrija

DODANA VREDNOST ZA ŽIVILSKA PODJETJA:

 • Boljša sledljivost in varnost proizvodnje
 • Samodejno vključevanje procesnih in ambientalnih parametrov v sisteme sledljivosti
 • Boljše obvladovanje kakovosti proizvodov
 • Zanesljiva oskrba z energijo in mediji
 • Učinkovita raba energije in nižji stroški
 • Skladnost s standardi in regulativami (EU regulativa 178/2002, pravilnik o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu, HACCP, IFS, BRC in ECO – BIO)
 • Boljša izkoriščenost in razpoložljivost opreme ter učinkovitost procesov
 • Ažurni proizvodni podatki za podporo odločanju
 • Nižji proizvodni stroški

NAŠI PARTNERJI

Metronikove rešitve uporabljajo v vseh večjih živilskih podjetjih v Sloveniji: Droga Kolinska, Ljubljanske mlekarne, Celjske mesnine, Žito, Proconi, Skupina Pivovarna Laško, Perutnina Ptuj, Jata Emona, Panvita – Proizvodnja krme, Lek Veterina, itd.

Več o referencah

NOVICE

Datum: 26.10.2018

V Metroniku smo ponosni, da smo kot poslovni partner Krke pri izgradnji tovarne Notol 2 aktivno sodelovali s svojimi rešitvami za avtomatizacijo in digitalizacijo in na ta način prispevali k visoki tehnološki naprednosti te tovarne.

Preberi več

ZAKAJ BI NAM ZAUPALI

Ker smo v 25 letih uspešno izvedli več kot 1000 projektov avtomatizacije in proizvodne informatike.

Ker v projektnih ekipah Metronika deluje več kot 70 inženirjev specializiranih za avtomatiko in informatiko.

Ker smo doslej pomagali znižati stroške in povečati dodano vrednost mnogim uglednim podjetjem.