Vprašajte nas Prva stran

Krkin Notol 2 je bil izbran za tovarno leta 2018

V Metroniku smo ponosni, da smo kot poslovni partner Krke pri izgradnji tovarne Notol 2 aktivno sodelovali s svojimi rešitvami za avtomatizacijo in digitalizacijo in na ta način prispevali k visoki tehnološki naprednosti te tovarne.
Preberi več

Projekt PDM-IT – Platforma za virtualizacijo proizvodnega okolja

Projekt PDM-IT - Platforma za virtualizacijo proizvodnega okolja prek uporabe naprednih modelov in univerzalnega repozitorija za zvezne, diskretne in meta podatke.
Preberi več

GE Digital

gedigitalGE Digital je vodilni svetovni proizvajalec programske opreme in rešitev za področje avtomatike in proizvodne informatike. Uporabnikom nudi širok nabor zanesljivih, varnih ter odprtih produktov in rešitev, ki so skladni s standardi s področja avtomatizacije in proizvodne informatike ter razviti z najsodobnejšimi tehnologijami. Poleg svetovno znane SCADA programske opreme GE iFIX, zaokrožujejo ponudbo GE Digital še sledeča programska orodja iz družine GE: Historian, Real Time Information Portal, Change Management, RX in Plant Application za razvoj proizvodnih informacijskih sistemov ter programsko orodje GE Batch Execution za vodenje šaržnih procesov.

 

GE iFIX SCADA

GE iFIX, programsko orodje vrste SCADA (angl. Supervisory Control and Data Acquisition), vključuje vse standardne funkcionalnosti vizualizacije procesa, ročnega upravljanja procesa, shranjevanja in prikazovanja podatkov ter alarmiranja.

 glava4

Odlikuje jo:

 • zanesljivost delovanja,
 • visoka funkcionalnost in robustnost,
 • odprtost,
 • skalabilnost v arhitekturi (od samostojnih vozlišč z malim številom IO signalov v procesni bazi, do velikih sistemov s preko 1000 vozlišči v porazdeljenih strežnik-odjemalec arhitekturah),
 • možnost izdelovanja kompleksnih grafičnih prikazov,
 • možnost implementacije OLE avtomatizacije in povezovanja s komponentami MSOffice,
 • možnost povezovanja z relacijskimi bazami,
 • zaščiten dostop do podatkov, konfigurabilen na nivoju posamezne IO točke,
 • napredno alarmiranje, konfigurabilno po posameznih IO točkah in področjih,
 • prilagodljivost ter podpora najsodobnejšim tehnologijam in standardov kot so VBA, Terminal Server, OPC, SQL/ODBC, ActiveX, COM/DCOM itd.
 • Razširjena možnost sledenja dogodkov (angl. Audit Trail) in elektronski podpis potrjujeta uporabnost programskega orodja GE iFIX tudi v regulirani (npr. farmacevtski in prehrambeni) industriji.

Uporabnost programskega orodja GE iIX se kaže tudi v njegovi razširjenosti in uporabi po celem svetu.

Več informacij o produktu.


GE WebSpace

GE iFIX WebSpace je polno funkcionalni spletni odjemalec, ki uporabnikom omogoča razširiti ter izboljšati nov ali že obstoječ HMI/SCADA sistem. Uporabnikom nudi popoln nadzor in vizualizacijo procesa preko lokalnega intraneta ali interneta, brez spreminjanja obstoječe iFix web_spaceaplikacije. GE iFIX WebSpace je kompatibilen z FIX32 in vsemi iFix verzijami (od iFIX 2.6 naprej).

GE iFIX WebSpace sistem uporabnikom nudi:

 • možnost upravljanja procesa na daljavo preko spleta ali drugih naprednih komunikacijskih naprav,
 • skrajša čas za ukrepanje in sprejemanje odločitev,
 • poenostavi infrastrukturo za nadzor procesa,
 • izboljša se uporabnost in poenoti dostopnost do obstoječega sistema za nadzor in vodenje,
 • hitrejša implementacija prinaša zmanjšanje skupnih stroškov lastništva (TCO).

GE iFIX WebSpace je mogoče uporabiti v različnih konfiguracijskih topologijah:

 • na samostojnem - namenskem strežniku ali
 • že obstoječem GE iFIX SCADA strežniku.

Več informacij o produktu.


GE Historian

proficy-historianGE Historian je sistem za arhiviranje in analizo procesnih podatkov, ki ga sestavljajo štiri osnovne komponente:

 • arhiv procesnih podatkov,
 • zbiralci, ki zajemajo procesne podatke,
 • komponenta za administriranje sistema,
 • odjemalci in tehnologije, s pomočjo katerih je mogoča analiza arhiviranih podatkov, oziroma poizvedovanje po njih neposredno iz informacijskih sistemov.

GE Historian se uporablja kot centralni arhiv procesnih podatkov v sistemih avtomatizacije ali kot osnova za sisteme proizvodne informatike (t.i. Plant Intelligence Infrastructure). Pri slednji se "real-time" podatki preoblikujejo v uporabne informacije, ki pripomorejo k boljšemu informiranju in natančnejšim poslovnim odločitvam.

Več informacij o produktu.


GE Historian Analysis

clip_image002

GE Historian Analysis predstavlja »okrnjneno« verzijo GE Vision rešitve, ki se nanaša le na prikazovanje podatkov iz GE Historian sistema. Uporabnik si lahko na enostaven način vizualizira posamezne tag-e arhiva in konfigurira svoje lastne prikaze. Orodje omogoča izvažanje podatkov direktno iz trendov v csv datoteke ter kreiranje enostavnih poročil (preko spetnega brskalnika)


Dream Report

Dream Report je orodje za izdelavo in generiranje ter samodejno pošiljanje poročil. dream-report-picture

Dream Report 4.72 uporabnikom omogoča enostavno izdelavo poročil brez potrebe po poznavanju programskih jezikov, s čimer je primeren za različne profile uporabnikov. Poročila so lahko v obliki pdf ali MS Excel datotek, generirajo pa se samodejno preko nastavljenega urnika (npr. dnevno, tedensko) ali pa na zahtevo uporabnika (ročno ali preko skripte). Poročila se lahko samodejno tudi natisnejo ali pošljejo na izbrane e-mail naslove.

Uporabniki lahko ustvarijo predloge poročil, s čimer poenostavijo in skrajšajo proces njihove izdelave. V poročila lahko vključujejo podatke neposredno iz procesne baze GE Historian, GE iFIX SCADA sistemov oz. poljubnih standardnih OPC virov (OPC DA, OPC AE, in OPC HDA), csv in MS Excel datotek, kot tudi iz lokalnih ali oddaljenih relacijskih baz (npr. SQL, MS Access) preko standardnih vmesnikov (ODBC ali OLE-DB).

Tako lahko uporabniki kombinirajo podatke iz različnih virov za celovitejši vpogled v sisteme oz. procese, ki jih spremljajo, do poročil pa lahko dostopajo tudi preko Web portala, ki omogoča pregled iz brskalnikov in mobilnih naprav. Dream Report 4.72 podpira nadzor nad različicami poročil (Version Control) ter uporabo elektronskega podpisa v skladu z 21 CFR Part 11.

Več informacij o produktu.


GE Workflow

Softversko orodje GE Workflow je namenjeno upravljanju delovnih tokov pri avtomatiziranih in neavtomatiziranih procesih. 

proficy-workflowGE Workflow omogoča:

 • interaktivno usmerjanje operaterjev,
 • zagotavlja pravilno izvajanje vseh korakov v procesu ter
 • beleži izvedene akcije in dogodke.

Z uporabo grafičnih gradnikov lahko definiramo korake in dogodke, ki definirajo delovni tok. Ustvarimo lahko svoje uporabniške vmesnike za operaterje ter vmesnike  za povezavo z opremo in stroji. Na enostaven način se lahko povežemo na gradnike sistemov avtomatizacije (npr. SCADA, Historian) ali informacijske sisteme.

GE Workflow prinaša večjo obvladljivost in boljši nadzor nad procesi ter zmanjšuje možnost napak operaterjev. Dviguje učinkovitost procesov in  kakovost proizvodov ter znižuje stroške.

Več informacij o produktu.


GE Real-Time Information Portal

GE Real-Time Information Portal je na internetni tehnologiji zasnovana programska rešitev, ki uporabnikom na enostaven način omogoča dostop, prikaz ter distribucijo procesnih in proizvodnih informacij, pridobljenih iz Historian-a.

 untitled

GE Real-Time Information Portal odlikujejo orodja za izvajanje analiz, transformacijo podatkov iz GE Historian-a v željeno poslovno informacijo (proizvodna informatika) ter razporejanje take informacije uporabnikom preko internetne spletne strani v oblikah, enostavnih za razumevanje, razlaganje in uporabo.

 

S transformacijo surovih podatkov v željeno, GE Real-Time Information Portal omogoča uporabniku pregled trendov (časovnih in dogodkovnih) in spremljanje KPI-jev (angl.Key Performance Indikators).

Več informacij o produktu.


GE Troubleshooter

proficy-troubleshooterSoftversko orodje GE Troubleshooter je namenjeno boljšemu razumevanju in analizi procesnih podatkov in odvisnosti med njimi.

Preko vgrajenih analitičnih metod lahko z orodjem GE Troubleshooter ugotovimo možne vzroke za težave in variacije v procesu, neustrezno kakovost šarž ter simuliramo obnašanje procesa ob različnih pogojih.

Več informacij o produktu.

 


GE Cause +

proficiy-causeGE Cause+ je softversko orodje za on-line spremljanje procesnih podatkov, ki detektira in analizira neželene dogodke v procesu ter uporabnikom predlaga preventivne in korektivne akcije v realnem času.

 

Več informacij o produktu.

 


GE Plant Applications

GE Plant Applications je zbirka standardnih MES (angl. Manufacturing Execution System) komponent, ki temeljijo na obdelavi realnih procesnih podatkov. 

proficy-plant-appVključuje naslednje glavne funkcionalnosti za obvladovanje proizvodnih procesov:

 • Vodenje proizvodnje in učinkovito izrabo proizvodnih virov
 • Obvladovanje kakovosti proizvodov in procesa
 • Sledljivost
 • Obvladovanje učinkovitosti
 • Povezava med proizvodnimi in poslovnimi sistemi

GE Plant Applications sestavljajo štirje samostojni moduli:

 • Učinkovitost (Efficiency): obvladovanje zastojev, izračun in prikazovanje ključnih kazalnikov proizvodnje
 • Kakovost (Quality): spremljanje ključnih procesnih (tehnoloških) podatkov in parametrov kakovosti
 • Spremljanje in sledljivost (Production): izvajanje in spremljanje proizvodnega procesa na osnovi delovnih nalogov, genealogija.
 • Batch analiza: analiziranje in kreiranje poročil.

Več informacij o produktu.


GE Batch Execution

batchGE Batch Execution je programsko okolje, ki zagotavlja celovito podporo za vodenje šaržnih procesov. Orodje omogoča modeliranje fizične opreme v procesu, izdelavo tehnoloških receptur in vodenje šaržnega procesa na osnovi mednarodnega standarda ISA S88.01.

Več informacij o produktu.


GE Change Management

GE Change Management je orodje, ki omogoča nadzor, spremljanje in sledenje vseh operacij oziroma sprememb povzročenih nad ključnimi datotekami, programi in procesnimi aplikacijami. Vsi pomembni procesni podatki se hranijo na centralnem, varnem mestu, kar zagotavlja takojšen dostop do podatkov v primeru okvar in izpadov procesnih naprav.

proficy-change-mgGE Change Management omogoča nadzor nad širokim naborom orodij, tako iz družine GE Digital (Machine Edition, iFIX, Cimplicity), kot nad orodji ostalih proizvajalcev (RSLogix 5/500/5000, S5, S7, ProWorx Plus/NxT, AutoCAD, MS Word, MS Excel).

GE Change Management uporabnikom zagotavlja popoln nadzor nad vsemi verzijami, kar pomeni enostaven dostop in pregled obstoječih verzij ter vseh razlik med njimi. V okviru orodja GE Change Managemet se nahaja tudi urnik, ki izvaja avtomatski prenos in arhiviranje spremenjenih aplikacij na GE Change Management strežnik. S tem zagotovimo, da se na strežniku nahajajo vse najnovejše verzije aplikacij. Omogoča tudi obveščanje uporabnikov o vseh spremembah z uporabo e-pošte, kar zagotavlja hitro detekcijo v primeru nepooblaščenih sprememb.

Možnost sledenja dogodkov (angl. Audit Trail) in podpora za elektronske podpise omogoča uporabnost programskega orodja GE Change Management tudi v regulirani (farmacevtski in prehrambeni) industriji.

Več informacij o produktu.


GE Cimplicity

GE Process System

proficy-process-systemGE Process system predstavlja integrirano rešitev procesne avtomatizacije za zvezne in hibridne sisteme vodenja. Zasnovan je z namenom popolnitve razkoraka med tradicionalnimi DCS procesnimi in PLC/HMI zasnovanimi sistemi. Probleme in omejitve, ki jih posamezen tradicionalen pristop prinaša, rešuje s popolno integracijo standardnih GE Digital komponent kot so: PAC RX sistemi, iFIX, Cimplicity HMI, GE Historian, Change Management. Uporabnikom zveznih in hibridnih sistemov omogoča visoko zanesljivost delovanja njihovega sistema, večjo učinkovitost in zmanjšanje skupnih strškov obratovanja.

Več informacij o produktu.


GE Acceleration Plan

GE Acceleration Plan je program podpore, ki uporabnikom nudi najvišji nivo tehnične podpore in možnost brezplačne nadgradnje na novo verzijo produktov v času trajanja pogodbe. Acceleration Plan podpora vsebuje tudi:

 • proficy-globalcaredostop do brezplačne tehnične podpore tako, da uporabniki s paketom Acceleration Plan lahko pridejo v stik s podpornim centrom po telefonu, elektronski pošti ali preko internetu,
 • on-line dostop do spletnega centra za podporo, kjer uporabnik najde koristne nasvete, bazo najpogostejših vprašanj in odgovorov ter opise tehničnih rešitev pri uporabnikih,
 • dostop do forumov, kjer uporabniki skupaj s strokovnjaki izmenjujejo znanja in izkušnje,
 • brezplačen dostop do gonilnikov in SIM modulov (angl. Software Improvement Module) preko interneta in sprotno obveščanje preko elektronske pošte,
 • dostop do razširitvenih modulov preko interneta,
 • neomejena brezplačna nadgradnja na novo verzijo za vse produkte, ki so del Acceleration Plan pogodbe (v času trajanja pogodbe).

Pri Acceleration Plan paketu lahko izbirate med tremi možnostimi: Standard, Premier in Enterprise.

Več informacij o produktu.


GE WebHMI SCADA

WebHMI SCADA sistem uporabnikom prinaša široke možnosti (web) dostopa do procesnih podatkov ter učinkovit način pregledovanja in upravljanja, s poudarkom na visoki stopnji ergonomije (Efficient HMI), ki je v skladu z najnovejšimi HMI trendi in standardi (ISA101 HMI). nextgenhmi_screenshot2

Nova generacija HMI/SCADA sistema omogoča hitrejšo detekcijo in odpravljanje napak v sistemu in s tem povečanje učinkovitosti uporabnikov, po drugi strani pa omogoča hitro in enostavno implementacijo in vzdrževanje sistema. WebHMI SCADA združuje preverjeno tehnologijo, saj kot osnovo za delovanje koristi ge iFIX SCADA sistem, skupaj z najsodobnejšimi funkcionalnostni, ki so opisane v nadaljevanju.

BISTVENE FUNKCIONALNOSTI:

 • Pravi HTML5 odjemalec
 • Dostop preko LAN, WAN, internetnih ali VPN povezav
 • Strukturiran model opreme, vezan na SCADA podatkovno bazo
 • Standardni objekti za prikaz grafov, alarmov in drugih vsebin
 • Knjižnica HTML5 predlog za hitro izgradnjo učinkovitega HMI prikaza iz okolja Workspace
 • API za vključevanje eksterne HTML5 vsebine
 • Centralizirano upravljanje
 • Uporaba SSL in digitalnih certifikatov za varno povezovanje

Več informacij o produktu.


NOVICE

Datum: 26.10.2018

V Metroniku smo ponosni, da smo kot poslovni partner Krke pri izgradnji tovarne Notol 2 aktivno sodelovali s svojimi rešitvami za avtomatizacijo in digitalizacijo in na ta način prispevali k visoki tehnološki naprednosti te tovarne.

Preberi več

ZAKAJ BI NAM ZAUPALI

Ker smo v 25 letih uspešno izvedli več kot 1000 projektov avtomatizacije in proizvodne informatike.

Ker v projektnih ekipah Metronika deluje več kot 70 inženirjev specializiranih za avtomatiko in informatiko.

Ker smo doslej pomagali znižati stroške in povečati dodano vrednost mnogim uglednim podjetjem.