Vprašajte nas Prva stran

Krkin Notol 2 je bil izbran za tovarno leta 2018

V Metroniku smo ponosni, da smo kot poslovni partner Krke pri izgradnji tovarne Notol 2 aktivno sodelovali s svojimi rešitvami za avtomatizacijo in digitalizacijo in na ta način prispevali k visoki tehnološki naprednosti te tovarne.

Preberi več

Projekt PDM-IT – Platforma za virtualizacijo proizvodnega okolja

Projekt PDM-IT - Platforma za virtualizacijo proizvodnega okolja prek uporabe naprednih modelov in univerzalnega repozitorija za zvezne, diskretne in meta podatke.

Preberi več

Metronik MePIS

mepis_logoProizvodni informacijski sistem MePIS je modularen in konfigurabilen informacijski sistem, s katerim zagotavljamo celovito informacijsko podporo proizvodnim procesom.

MePIS pokriva naslednje funkcionalnosti:

 • Operativno planiranje in razvrščanje,
 • Vodenje proizvodnje preko delovnih nalogov,
 • Elektronska navodila za delo (SOP),
 • Materialna in procesna sledljivost,
 • Tehtanje in doziranje,
 • Materialno poslovanje in obvladovanje materialnih tokov v proizvodnji,
 • Upravljanje s skladišči,
 • Upravljanje kakovosti,
 • Unikatno označevanje – Anticounterfeiting,
 • Upravljanje proizvodne učinkovitosti,
 • Upravljanje energetske učinkovitosti in ravnanje z okoljem,
 • Analitika in generiranje poročil.

MePIS je skladen s priporočili dobre prakse in standardom ISA S95.01. Vključuje funkcionalne in regulatorne zahteve ter specifičnosti naslednjih industrij:

 • Farmacevtska industrija
 • Diskretna industrija
 • Živilska industrija
 • Kemična industrija
 • Energetika

MePIS uporabnikom zagotavlja:

 • Popolno sledljivost proizvodnje in varnost proizvodov,
 • Obvladovanje kakovosti proizvodov,
 • Skladnost z regulativami (GMP, 21 CFR Part 11, EU regulative 178,2002, HACCP),
 • Implementacijo standardne metrike OEE (angl. Overall Equipment Effectivness) za merjenje učinkovitosti proizvodnih naprav,
 • Boljšo izkoriščenost in razpoložljivost opreme ter učinkovitost procesov,
 • Varčno izrabo energije,
 • Nižje proizvodne stroške.

 

MePIS moduli

TRACE: PROIZVODNI MATERIALNI TOK

 • sledljivost
 • delovni nalogi
 • reporting

WH: SKLADIŠČNO POSLOVANJE

 • medskladiščni premiki
 • inventure
 • prevzemi in odpreme
 • reporting

PLAN: PLANIRANJE IN MIKRORAZVRŠČANJE

 • mesečni plan proizvodnje
 • tedenski plan proizvodnje
 • terminiranje delovnih nalogov
 • simulacije
 • mikroplaniranje proizvodnje

W&D: TEHTANJE IN DOZIRANJE

 • tehtanje in doziranje
 • priklop na tehtnice
 • MBR/EBR za tehtanje
 • reporting

MBR/EBR: ELEKTRONSKA DELOVNA NAVODILA/NALOGI

 • elektronska delovna navodila (MBR)
 • elektronski delovni nalogi (EBR)
 • reporting

QM: UPRAVLJANJE S KVALITETO

 • zajem procesnih parametrov
 • obdelava procesnih parametrov
 • časovna/šaržna
 • alarmiranje
 • OLAP in reporting

MOPEX: PROIZVODNI PORTAL – OPERATIONAL EXCELLENCE

 • avtomatski zajem podatkov o ključnih parametrih proizvodnega procesa (zastoji, količine, odstopi)
 • interaktivni “dashboard” prikazi stanja v proizvodnem procesu
 • “real time” monitoring proizvodnje
 • izračun KPI kazalcev (OEE, MTF,…)
 • časovna/šaržna analiza
 • elektronski dnevnik dogodkov na proizvodni opremi
 • OLAP in reporting

ANTICOUNTERFEITING

 • unikatne oznake
 • serializacija
 • agregacija
 • reporting

 

ENERGY: Celovita IT podpora za energetski in okoljski management

 • Celovit monitoring porabe energije (meritve, stroški, kazalniki porabe)
 • Pravočasna detekcija odstopanj in pravočasno ukrepanje
 • Napovedovanje porabe glede na dejavnike, kot npr.: vreme, proizvodnja ali cene
 • Delitev stroškov po dejanski porabi
 • Identifikacija potencialnih izboljšav in smiselnih investicij
 • Skladnost z regulatornimi predpisi in/ali mednarodnimi standardi
 • Izvajanje primerjav in kompleksnejših analiz
 • Sledenje porabi na osnovi natančnih in ažurnih podatkov

MePIS Energy brošura

 

Za več informacij si naložite brošuro:

 

MePIS Energy brošura

NOVICE

Datum: 26.10.2018

V Metroniku smo ponosni, da smo kot poslovni partner Krke pri izgradnji tovarne Notol 2 aktivno sodelovali s svojimi rešitvami za avtomatizacijo in digitalizacijo in na ta način prispevali k visoki tehnološki naprednosti te tovarne.

Preberi več

ZAKAJ BI NAM ZAUPALI

Ker smo v 25 letih uspešno izvedli več kot 1000 projektov avtomatizacije in proizvodne informatike.

Ker v projektnih ekipah Metronika deluje več kot 70 inženirjev specializiranih za avtomatiko in informatiko.

Ker smo doslej pomagali znižati stroške in povečati dodano vrednost mnogim uglednim podjetjem.