Vprašajte nas Prva stran

Švedska Ikea za izvedbo sistema avtomatizacije izbrala Metronik

Družba Ikea je v procesu izbora izvajalcev v močni mednarodni konkurenci kot najboljšega ponudnika za izvedbo sistema avtomatizacije ter nadzora in upravljanja elektro ter strojne energetike izbrala podjetje Metronik.

Preberi več

Metronik sodeluje pri razvoju inovativnih rešitev za energetiko

Metronik kot član konzorcija 11 slovenskih podjetij PAKT sodeluje pri razvoju novih inovativnih rešitev za energetiko.

Preberi več

Metronik MePIS

mepis_logoProizvodni informacijski sistem MePIS je modularen in konfigurabilen informacijski sistem, s katerim zagotavljamo celovito informacijsko podporo proizvodnim procesom.

MePIS pokriva naslednje funkcionalnosti:

 • Operativno planiranje in razvrščanje,
 • Vodenje proizvodnje preko delovnih nalogov,
 • Elektronska navodila za delo (SOP),
 • Materialna in procesna sledljivost,
 • Tehtanje in doziranje,
 • Materialno poslovanje in obvladovanje materialnih tokov v proizvodnji,
 • Upravljanje s skladišči,
 • Upravljanje kakovosti,
 • Unikatno označevanje – Anticounterfeiting,
 • Upravljanje proizvodne učinkovitosti,
 • Upravljanje energetske učinkovitosti in ravnanje z okoljem,
 • Analitika in generiranje poročil.

MePIS je skladen s priporočili dobre prakse in standardom ISA S95.01. Vključuje funkcionalne in regulatorne zahteve ter specifičnosti naslednjih industrij:

 • Farmacevtska industrija
 • Diskretna industrija
 • Živilska industrija
 • Kemična industrija
 • Energetika

MePIS uporabnikom zagotavlja:

 • Popolno sledljivost proizvodnje in varnost proizvodov,
 • Obvladovanje kakovosti proizvodov,
 • Skladnost z regulativami (GMP, 21 CFR Part 11, EU regulative 178,2002, HACCP),
 • Implementacijo standardne metrike OEE (angl. Overall Equipment Effectivness) za merjenje učinkovitosti proizvodnih naprav,
 • Boljšo izkoriščenost in razpoložljivost opreme ter učinkovitost procesov,
 • Varčno izrabo energije,
 • Nižje proizvodne stroške.

 

MePIS moduli

TRACE: PROIZVODNI MATERIALNI TOK

 • sledljivost
 • delovni nalogi
 • reporting

WH: SKLADIŠČNO POSLOVANJE

 • medskladiščni premiki
 • inventure
 • prevzemi in odpreme
 • reporting

PLAN: PLANIRANJE IN MIKRORAZVRŠČANJE

 • mesečni plan proizvodnje
 • tedenski plan proizvodnje
 • terminiranje delovnih nalogov
 • simulacije
 • mikroplaniranje proizvodnje

W&D: TEHTANJE IN DOZIRANJE

 • tehtanje in doziranje
 • priklop na tehtnice
 • MBR/EBR za tehtanje
 • reporting

MBR/EBR: ELEKTRONSKA DELOVNA NAVODILA/NALOGI

 • elektronska delovna navodila (MBR)
 • elektronski delovni nalogi (EBR)
 • reporting

QM: UPRAVLJANJE S KVALITETO

 • zajem procesnih parametrov
 • obdelava procesnih parametrov
 • časovna/šaržna
 • alarmiranje
 • OLAP in reporting

MOPEX: PROIZVODNI PORTAL – OPERATIONAL EXCELLENCE

 • avtomatski zajem podatkov o ključnih parametrih proizvodnega procesa (zastoji, količine, odstopi)
 • interaktivni “dashboard” prikazi stanja v proizvodnem procesu
 • “real time” monitoring proizvodnje
 • izračun KPI kazalcev (OEE, MTF,…)
 • časovna/šaržna analiza
 • elektronski dnevnik dogodkov na proizvodni opremi
 • OLAP in reporting

ANTICOUNTERFEITING

 • unikatne oznake
 • serializacija
 • agregacija
 • reporting

 

ENERGY: Celovita IT podpora za energetski in okoljski management

 • Celovit monitoring porabe energije (meritve, stroški, kazalniki porabe)
 • Pravočasna detekcija odstopanj in pravočasno ukrepanje
 • Napovedovanje porabe glede na dejavnike, kot npr.: vreme, proizvodnja ali cene
 • Delitev stroškov po dejanski porabi
 • Identifikacija potencialnih izboljšav in smiselnih investicij
 • Skladnost z regulatornimi predpisi in/ali mednarodnimi standardi
 • Izvajanje primerjav in kompleksnejših analiz
 • Sledenje porabi na osnovi natančnih in ažurnih podatkov

MePIS Energy brošura

 

Za več informacij si naložite brošuro:

 

MePIS Energy brošura

NOVICE

Datum: 23.02.2018

Družba Ikea je v procesu izbora izvajalcev v močni mednarodni konkurenci kot najboljšega ponudnika za izvedbo sistema avtomatizacije ter nadzora in upravljanja elektro ter strojne energetike izbrala podjetje Metronik.

Preberi več

ZAKAJ BI NAM ZAUPALI

Ker smo v 25 letih uspešno izvedli več kot 1000 projektov avtomatizacije in proizvodne informatike.

Ker v projektnih ekipah Metronika deluje več kot 70 inženirjev specializiranih za avtomatiko in informatiko.

Ker smo doslej pomagali znižati stroške in povečati dodano vrednost mnogim uglednim podjetjem.