Vprašajte nas Prva stran

Rešitve za industrijo

V Metroniku ustvarjamo celovite rešitve za industrijo na segmentih avtomatizacije, računalniškega vodenja in informatizacije procesov. V naše rešitve integriramo rezultate lastnega razvoja ter opremo in znanja vodilnih svetovnih proizvajalcev.

Avtomatizacija in računalniško vodenje proizvodnih procesov

Zagotavljamo večjo zanesljivost in pon ovljivost procesov, boljši nadzor nad obratovanjem, učinkovito diagnostiko napak in podporo vzdrževanju ter višjo kakovost izdelkov.

Preberi več

Avtomatizacija in računalniški nadzor energetskih sistemov in klimatizacije

Zagotavljamo optimalno delovanja energetskih sistemov, podporo učinkoviti rabi energije ter učinkovito diagnostiko napak in podporo vzdrževanju.

Preberi več

Informacijska podpora proizvodnim procesom s sistemom MePIS

Zagotavljamo sledljivost materialov in procesov, obvladovanje kakovosti proizvodov in učinkovitosti procesov ter boljšo izkoriščenost opreme in nižje stroške.

Preberi več

Informacijske rešitve za upravljanje z energijo

Zagotavljamo učinkovito rabo energetskih virov, energetsko varčnost ter nižje stroške za energijo.

Preberi več

Analitične rešitve za dvig učinkovitosti in kakovosti proizvodnje

Zagotavljamo razumevanje procesov in porabe virov v proizvodnji.

Preberi več

Analitične rešitve za dvig učinkovitosti in kakovosti proizvodnje

infoV industriskem okolju so procesi in naprave opremljeni s številnimi računalniškimi in elektronskimi sistemi, ki zajemajo in hranijo veliko količino podatkov. Čemu služijo ti podatki? Ali lahko s skrbno analizo le teh procese optimiramo ali celo izboljšamo? Ali lahko z ustrezno vključitvijo teh informacij v prijazen proizvodni portal spremenimo raven zavedanja o možnostih za izboljšanje procesov?

Metronik ponuja napredne rešitve za obdelavo in analizo podatkov na segmentu učinkovitosti proizvodnje (OEE) in kakovosti proizvodov. Obvladovanje učinkovitosti proizvodnega procesa daje podjetjem možnost zelo hitrega zmanjšanja stroškov na enoto prizvoda. V svetu uveljavljena metoda merjenja skupne učinkovitosti (OEE) omogoča, da podatke ustrezno analiziramo in ugotovimo, kje so izgube v proizvodnem procesu zaradi zastojev, zmanjšane hitrosti in izmeta. Investicije v takšne rešitve se ob ustrezni vpeljavi in uporabi povrnejo v obdobju 6-12 mesecev. Informacijski sistem za sprotno merjenje učinkovitosti in poglobljeno analizo vzrokov igra pri tem ključno vlogo.. Zelo je pomembno tudi poglobljeno poznavanje proizvodnega procesa in metodologije obvladovanja učinkovitosti ter uspešen prenos rešitve k uporabniku.

Razen t.i. on-line informacijskih rešitev za podporo obvladovanju učinkovitosti, je Metronik skupaj s strokovnjaki iz akademskega okolja razvil pristope za off-line analizo podatkov o merjeni učinkovitosti in what-if simulacijo različnih scenarijev organizacije proizvodnega procesa. Podjetja lahko na ta način dobijo zelo natančen odgovor na vprašanje, kakšen potencialni prihranek se skriva na primer v reorganizaciji delovnih nalogov, ali v reorganizaciji procesa pakiranja. Izkaže se, da je vnaprejšnja simulacija veliko cenejša od samega postopka uvajanja sprememb. Metronikovi svetovalci celovito obvladujejo problematiko učinkovitosti, o čem pričajo številni uspešni referenčni primeri, kjer so se vlaganja povrnila zelo hitro.

Metronikove rešitve za obvladovanje kakovosti analizirajo procesne podatke s stališča kakovosti ob upoštevanju poslovnega konteksta. Tudi pri tem gre lahko za različne pristope. Orodje za off-line analizo GE Proficy CSense omogoča zelo poglobljeno modeliranje procesa, analizo procesnih podatkov v odvisnosti od šarže, odkrivanje napak, simulacijo dogajanja ob forsiranju vrednosti procesnih parametrov. Metronikovi strokovnjaki pri tem lahko svetujejo pri izgradnji procesnega modela in analizi. Zgrajeni model je s ciljem sprotnega odkrivanja in preprečevanja napak možno uporabiti kar v sistemih procesnega vodenja in na ta način zgraditi ekspertni sistem procesnega vodenja, ki sproti detektira in odpravlja odklone od želenih vrednosti. V nekaterih primerih je potrebno zagotoviti sprotno beleženje in detektiranje vseh tistih dogodkov v procesu, ki vplivajo na kakovost proizvodov, ali samo izvajati sprotno statistično obdelavo podatkov o posamezni šarži. Dogodkom je potrebno dodati poslovni kontekst in jih vključiti v sistem sledljivosti.

Naštete rešitve so lahko integrirane v proizvodni informacijski sistem MePIS, živijo v okviru prijaznega spletnega portala ali nastopajo znotraj samostojnih orodij. MePIS je modularni proizvodni informacijski sistem, ki ga odlikuje visoka funkcionalnost, prijazen uporabniški vmesnik, dobre analitične zmogljivosti. V MePIS so integrirani inteligentni procesni historian in komponente vodilnega svetovnega proizvajalca za obvladovanje proizvodnih procesov GE Intelligent Platforms.

 


NOVICE

Datum: 29.06.2018

Metronik je v sodelovanju s Telekomom Slovenije zasnoval in zgradili tehnološko sodoben sistem daljinskega nadzora telekomunikacijske opreme Telekoma in gostujočih telekomunikacijskih operaterjev, ki je vgrajena v 191 objektih, razporejenih po celotni Sloveniji.

Preberi več

ZAKAJ BI NAM ZAUPALI

Ker smo v 25 letih uspešno izvedli več kot 1000 projektov avtomatizacije in proizvodne informatike.

Ker v projektnih ekipah Metronika deluje več kot 70 inženirjev specializiranih za avtomatiko in informatiko.

Ker smo doslej pomagali znižati stroške in povečati dodano vrednost mnogim uglednim podjetjem.