Vprašajte nas Prva stran

Rešitve za zgradbe

Sodobne zgradbe zahtevajo za svoje optimalno delovanje skrbno avtomatizirane in nadzirane procese, povezane z udobjem, funkcionalnostjo, energetsko učinkovitostjo in varnostjo. V Metroniku gradimo celovite rešitve za avtomatizacijo zgradb, ki temeljijo na integraciji produktov lastnega razvoja ter opreme in znanja vodilnih svetovnih proizvajalcev.

Avtomatizacija in računalniški nadzor energetskih sistemov, klimatizacije in prezračevanja

Zagotavljamo optimalno delovanje energetskih sistemov in doseganje optimalnih pogojev za bivanje, učinkovito rabo energije ter lažje vzdrževanja objektov.

Avtomatizacija in računalniški nadzor bivalnih razmer v prostorih

Zagotavljamo optimalne pogoje za bivanje ter udobje in varnost uporabnikov.

Integracija tehničnih sistemov, video nadzora, požarne varnosti ter energetike, klimatizacije in prezračevanja v celovit nadzorni sistem ter integracija z drugimi informacijskimi sistemi v zgradbi

Zagotavljamo najvišjo raven obvladovanja in vzdrževanja zgradbe, celovito alarmiranje in detekcijo neželenih razmer, boljše razumevanje dogodkov v zgradbi in analitiko.

Energetski management v zgradbah

Zagotavljamo popolno informacijsko podporo energetskemu managementu v zgradbah. Z uporabo orodij, ki so integrirana v naše rešitve, so možni trajni prihranki energije (15% in več).
Preberi več

Rešitve za zgradbe

infoPri naših rešitvah prisegamo na optimalno funkcionalnost, udobje za uporabnike in racionalno rabo energije, pri tem pa ne zanemarjamo pomena povezovanja vseh naprav v celovit nadzorni sistem.

Sodobne zgradbe zahtevajo za svoje optimalno delovanje skrbno avtomatizirane in nadzirane procese, povezane z ogrevanjem, hlajenjem, prezračevanjem, razsvetljavo, funkcionalnostjo zgradbe, udobjem, varnostjo, vzdrževanjem in ne nazadnje energetsko učinkovitostjo. Odprte in sodobne tehnologije, ki jih uporabljamo, nam omogočajo, da v celovite nadzorne sisteme vključujemo podatke in informacije iz vseh relevantnih naprav in sistemov ter tako uporabnikom zagotavljamo visoko dodano vrednost. Zgradba, ki ima sisteme med seboj ustrezno integrirane, postane inteligentna v pravem pomenu besede, saj lahko ustrezno odreagira še na tako zapletene dogodke. Pri tem pa je potrebno paziti, da ne pride do pretiravanja pri uporabi visokih tehnologij, kajti le to lahko na dolgi rok ogrozi pozitivne učinke avtomatizacije.

V večjih in kompleksnejših zgradbah je potreba po integraciji različnih sistemov še večja, saj visoke funkcionalne zahteve, velike fizične razdalje ter kompleksnost in veliko število prostorov predstavljajo velik izziv za upravljalce in vzdrževalce v zgradbi. Na tovrstne izzive odgovorimo z uporabo tehnološko najsodobnejših in najzahtevnejših rešitev, spletnih in mobilnih tehnologij ter analitičnih orodij. Le uporaba ustreznih rešitev in tehnologij v povezavi s kakovostno izvedbo projektov omogoča doseganje optimalne ravni zanesljivosti in funkcionalne inteligence zgradbe ter izvedljivost v razumnem roku.

Metronik se odziva na zahteve trga v sodelovanju z vodilnim svetovnim proizvajalcem rešitev za avtomatizacijo zgradb Honeywell, ki ponuja celovit nabor opreme in rešitev za avtomatizacijo zgradb. V zgradbah, kjer je zaradi narave procesov zahtevana uporaba industrijskih rešitev za avtomatizacijo, ki zagotavljajo višjo raven povezljivosti in zanesljivosti, uporabljamo opremo in tehnologije GE Intelligent Platforms.

Poleg izvajanja avtomatizacije in informatizacije zgradb, Metronik ponuja tudi celovito IT podporo energetskemu managementu – MePIS Energy. Ta namreč vsebuje vse funkcije, ki so potrebne za učinkovit in trajen energetski management v zgradbah objektih. MePIS Energy odlikuje visoka funkcionalnost, sodobna tehnologija spletnega portala, ki povsem temelji na HTML 5, prijazen uporabniški vmesnik, dobre analitične zmogljivosti. V MePIS Energy so integrirani inteligentni procesni historian in komponente vodilnega svetovnega proizvajalca za obvladovanje proizvodnih procesov GE Intelligent Platforms.

ZGRADBE, V KATERIH SMO PRISOTNI

Svoje rešitve uvajamo v hotelskih objektih, poslovnih stavbah, nakupovalnih središčih, zdraviliščih, termalnih parkih, bolnicah in zahtevnejših stanovanjskih objektih.

NOVICE

Datum: 26.10.2018

V Metroniku smo ponosni, da smo kot poslovni partner Krke pri izgradnji tovarne Notol 2 aktivno sodelovali s svojimi rešitvami za avtomatizacijo in digitalizacijo in na ta način prispevali k visoki tehnološki naprednosti te tovarne.

Preberi več

ZAKAJ BI NAM ZAUPALI

Ker smo v 25 letih uspešno izvedli več kot 1000 projektov avtomatizacije in proizvodne informatike.

Ker v projektnih ekipah Metronika deluje več kot 70 inženirjev specializiranih za avtomatiko in informatiko.

Ker smo doslej pomagali znižati stroške in povečati dodano vrednost mnogim uglednim podjetjem.